Założenie spółki z o.o. przez Internet

Założenie spółki z o.o. przez Internet

Z uwagi na popularność zakładania spółek przez Internet często spotykam się z pytaniem o to jak poprawnie tego dokonać. Z tego powodu chciałbym przybliżyć nieco procedurę rejestracyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialności przez Internet.

O technicznej stronie portalu S24, który pozwala w szybki i tani sposób założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, napisano już wiele. Tak, jest on niezbyt intuicyjny, a jego wizualna strona niezbyt przyjemna, co prowadzi do częstych błędów przy rejestracji.

O jakich załącznikach należy pamiętać zanim wypełnimy formularz KRS_E1 potrzebny do rejestracji spółki?

Umowa spółki

Wiem, wiem… przecież wiadomo, że spółka musi mieć umowę. Jednak wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie składa się z kilkunastu paragrafów, a niektóre z nich są wariantowe. Warto, więc mieć założenie jakie postanowienia będą najkorzystniejsze dla Waszej spółki. Np. ile ma trwać kadencja członków zarządu lub to kto może spółkę reprezentować. Umowę podpisują wszyscy stawający do niej wspólnicy.

Lista wspólników

Po sporządzeniu umowy spółki należy dołączyć dokument o tej nazwie. Jego wypełnienie jest praktycznie automatyczne, gdyż dane są zaciągane z umowy.

Oświadczenie o wniesieniu kapitału zakładowego

Ten dokument również znajduje się wśród wzorów na portalu S24, a jego wypełnienie zajmuje kilka sekund. Oświadczenie dotyczy sytuacji kiedy kapitał został wniesiony od razu po podpisaniu umowy spółki, czyli przed wysłaniem wniosku do KRS. Jeśli tak się nie stało, mamy na to 7 dni od wpisu spółki do rejestru.

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy

To oświadczenie jest konieczne z uwagi na treść ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Należy wskazać czy spółka jest cudzoziemcem, a jeśli tak to należy złożyć oświadczenie czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W istocie jest to krótkie oświadczenie, lecz tu pojawia się większy wysiłek bowiem nie jest ono dostępne we wzorach dostępnych w portalu i należy je załączyć jako dokument zewnętrzny.

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu wraz z adresami do doręczeń

Kolejny z zewnętrznych dokumentów, a zatem przyjdzie nam sporządzić go samodzielnie i wczytać do portalu. Co należy ująć w tym dokumencie? Jak nazwa wskazuje chodzi o osoby, które mogą powołać zarząd wraz z ich adresami do doręczeń. Tymi osobami będą najczęściej wspólnicy spółki, ale określonych przypadkach może to być również rada nadzorcza.

Oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń

Ostatni z dokumentów również przyjdzie nam sporządzić samodzielnie i dodać w portalu jako zewnętrzny dokument. Analogicznie do poprzedniej pozycji ten dokument będzie po prostu listą adresów do doręczeń. Tym razem adresach oświadczają członkowie zarządu.

————————————————

Proszę pamiętać, że załączane dokumenty zewnętrzne muszą mieć rozszerzenie .pdf. Przygotowanie i podpisanie powyższych załączników pozwoli nam do wypełnienia formularza rejestracji podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek znajdziemy w zakładce wnioski, a jego wypełnienie zajmie nam kilka minut. Sugeruję żeby wniosek do KRS podpisał cały zarząd spółki, co pozwoli na niezałączanie zgód na powołanie osoby w skład zarządu.

Niestety, po drodze pojawia się kilka niedogodności, które nakazują nam się cofać we wniosku, jeśli o nich zapomnimy. System komunikatami powiadomi nas o ewentualnych brakach we wniosku lub załącznikach.

Jeśli wszystko zostało wypełnione poprawnie możemy u dołu wniosku kliknąć „opłać i wyślij”. Koszt założenia spółki z o.o. przez system to 350 zł, dodatkowo za opłatę przez Internet doliczana jest prowizja 0,19 zł. No i voila! Pozostaje nam poczekać na rejestrację, która trwa zazwyczaj kilka do kilkunastu dni. Nie zapominaj jednak monitorować swojego wniosku.

Mam nadzieję, że mój krótki poradnik pomoże w przebrnięciu przez ten proces. W razie pytań zapraszam do kontaktu 🙂

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jakub Żak

Jakub Żak

Adwokat z Pruszcza Gdańskiego z siedzibą Kancelarii w Gdańsku, tata Fryderyka i mąż Dominiki, społecznik zaangażowany w sprawy swojego miasta, miłośnik dworów i pałaców polskich

Obszary Praktyki

Logo ŻAK kancelaria adwokacka