Zespół

O nas

Jakub Żak

Adwokat
Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc pracę pt. „Reprywatyzacja mienia nieruchomego na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska”, wcześniej ukończył Administrację na tym samym wydziale pracą pt. “Nadużycie władzy lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego z art. 231 kodeksu karnego”.

Biografia

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w prawie umów gospodarczych, prawa autorskiego, nieruchomości, czy w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Od wielu lat związany ze sprawami restytucji mienia w Polsce, świadcząc usługi na terenie całego kraju we współpracy z wykwalifikowanym w tej materii podmiotem. Zdobyta w tym zakresie wiedza i reprezentacja klientów w bezprecedensowych sprawach o zwrot mienia lub odszkodowania pozwala na świadczenie usług zastępstwa procesowego w poważnych sporach majątkowych. 

Z powodzeniem pełni rolę obrońcy w sprawach karnych, w szczególności z zakresu przestępstw urzędniczych oraz gospodarczych.

Ukończył kurs Zarządzania organizacjami pozarządowymi prowadzony przez ekspertów Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, co w połączeniu z jego aktywizmem społecznym pozwala na dobre zrozumienie tzw. “trzeciego sektora”. Od lat współpracuje w charakterze eksperta ze stowarzyszeniami i fundacjami, gdzie doradza w kwestii dostępu do informacji publicznej, postępowaniach rejestrowych oraz ochrony prawnoautorskiej.

Autor wielu publikacji o tematyce prawnej. Dodatkowo rozwija swoje zainteresowania naukowe z zakresu teorii i filozofii prawa. Prywatnie zainteresowany polityką i historią. Miłośnik dworów i pałaców. Czasem jeszcze “brzdąka” na gitarze basowej. 

Mąż Dominiki i Ojciec Fryderyka. 

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. 

Obszary Praktyki

Patryk Syngierski

aplikant adwokacki

Biografia

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W ramach studiów uczestniczył w specjalizacji cywilnoprawnej oraz w seminarium magisterskim z prawa handlowego, co stanowi Jego główne zainteresowanie i pozwala wspierać kancelarię w obsłudze firm i przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał już od II roku studiów pracując dla kilku renomowanych trójmiejskich kancelarii oraz odbywając praktyki zawodowe w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w sprawach zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w tym m.in. uczestniczył w sporach dotyczących nieruchomości i procesach wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości. W toku studiów brał udział w programie „Szkoła Orłów”, a także otrzymywał stypendium Rektora UG dla najlepszych studentów.

Na co dzień zainteresowany polityką, historią i sportem, a przede wszystkim piłką nożną. W przeszłości pełnił funkcję rzecznika prasowego klubu sportowego w futsalu w swoich rodzinnych stronach, a także relacjonował wydarzenia sportowe dla portali sportowych.  Posługuje się językiem angielskim.

Obszary Praktyki